KonferenciaProgram konferencieCiele konferencieOrganizátori a partneriVedecký a organizačný výborDôležité termínyUbytovanie a platbyPrihláškaPokyny pre autorovKontaktyKonferencia 2013Konferencia 2012

Ciele konferencie

 

Téma

Aktivity a terapia s asistenciou psov – výskum ako východisko dobrej praxe

 

Cieľ konferencie

Cieľom je identifikovať možnosti výskumu v oblasti aktivít a terapie s asistenciou psov ako prostriedku pre skvalitňovanie ich výkonu v praxi a ako podpora profesionalizácie tohto druhu odbornej činnosti. Účastníčky a účastníci budú diskutovať možnosti a limity výskumu v oblasti sociálnych a humanitných vied v oblasti aktivít a terapie s asistenciou psov. Témou budú základný ako aj aplikovaný výskum, jeho metodologické a etické aspekty a uplatnenie výskumných zistení v praxi. Keďže výskum a prax predstavujú obojsmerný vzťah, diskutujúci môžu načerpať inšpiráciu pre nové výskumné témy z príkladov aktuálnych trendov z praxe aktivít a terapie s asistenciou psov. Príspevky budú štrukturované do dvoch blokov, teoreticko-metodologického a praktického a tak budú prezentovať výsledky výskumu, ale aj praktickej činnosti v oblasti aktivít a terapie s asistenciou psov.