O násOrganizačná zložka CanisterapiaOrganizačná zložka InštruktoriStanovy klubuVedenie klubuCertifikovaní terapeutiLektoriKontakty

Kontakt

Sídlo občianskeho združenia

 

Kynologický klub DOGGIE

Pod Vinicami 21

811 02 Bratislava

IČO 42 255 147

E-mail

 doggie@doggie.sk 

Telefón

 +421 902 244 244

Bankový účet  

Banka: Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu: 5017125347/0900

IBAN: SK34 0900 0000 0050 1712 5347

Štatutár

      Mgr. Juraj Ferko

 

Ochranná registračná známka

Logo DOGGIE®, ako aj názov spoločnosti a kynologického klubu je chránené ochrannou registračnou známkou Úradu priemyselného vlastníctva SR a akékoľvek použitie bez písomného súhlasu Doggie s.r.o. je trestné a budú z neho vyvodené dôsledky.