Darujte nám 2%Na čo sme použili Vaše 2%Pomôžte nám finančnePomôžte nám vecne

Pomôžte nám finančne

Pre naše aktivity je každý cent dobrý. Neustále hľadáme sponzorov a dobrých ľudí...

 

Ak sa Vám naše aktivity zdajú prospešné, budeme radi, ak nám pomôžete finančne v prospech účtu:

 

Banka: Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu: 5017125347/0900

IBAN: SK34 0900 0000 0050 1712 5347


Všetkých darcov zverejníme nižšie. Anonymné príspevky, alebo príspevky od osôb, ktoré si neželajú byť zverejnené nepríjmeme, resp. ich zašleme naspäť odosielateľovi.V prípade záujmu Vám umiestnime banner na naše stránky a spropagujeme Vás, alebo Vašu spoločnosť cez všetky naše marketingové kanály.


Ďakujeme

 

Zoznam darcov:


Meno Číslo účtu Suma v Eur
Juraj Ferko 0178740065/0900 100
CanisAlpha s.r.o. SK7183300000002000582687 50
Hoyo&Kiska s.r.o. SK338330000000210058283 60