Školenie terapeutických tímovŠkolenie pre psovodovVýcvik terapeutických psovNáborZáverečná skúškaCT VíkendSprávne poplatky CanisterapiaPrihláška CT tímu do klubuKalendár

Prihláška CT tímu do klubu

Pre prihlásenie do organizačnej zložky Canisterapia je potrebné vyplniť prihlášku TU.

 

Prihláška bude akceptovaná iba v prípade úhrady členského a zápisného na účet klubu:

Banka: Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu: 5017125347/0900

IBAN: SK34 0900 0000 0050 1712 5347


VS: dátum narodenia v tvare DDMMRRRRAko postupovať:

1. Vyplňte prihlášku do Organizačnej zložky canisterapia TU.


2. Uhraďte zápisné a členské v jednej platbe (50 Eur) na účet klubu a nezabudnite uviesť ako variabilný symbol Váš dátum narodenia v tvare DDMMRRRR


3. Pre istotu zašlite potvrdenie o úhrade na doggie@doggie.sk


4. Počkajte na potvrdenie mailom, ktoré bude obsahovať aj pozvánku na školenie.


5. Prídite na školenie pre psovodov, kde dotanete všetky potrebné informácie.