KonferenciaProgram konferencieCiele konferencieOrganizátori a partneriVedecký a organizačný výborDôležité termínyUbytovanie a platbyPrihláškaPokyny pre autorovKontaktyKonferencia 2013Konferencia 2012

Program konferencie

 

 

 

Program Konferencie o Canisterapii

 

Dátum: 26.9.2015

 

09:00 - 09:30  Registrácia účastníkov – Hotel Dominika

 

09:30 - 10:00  Otvorenie konferencie

 

10:00 - 10:45  Šoltésová, Denisa, PhDr., PhD.:

                        Terapeutický vzťah - kľúčový terapeutický faktor účinnosti

                        terapie s asistenciou psov

 

10:45 – 11:30  Mgr. Přemysl Mikoláš  - Canisterapie, jako podpůrná metoda terapeutické

                         práce s dětmi a dospívajícími  s poruchou autistického spektra a

                         poruchou aktivity a pozornosti - syndrom ADHD.

 

11:30 - 11:45  Caffe break

 

11:45 - 12:30  Mgr. Juraj Ferko – Výcvik psov

 

12:30 - 13:30  Konferenčný obed

 

13:30 - 14:15  Skyba, Michaela, Mgr., PhD.: Na riešenie zameraný prístup –

                        model krátkodobej terapie s asistenciou psov

 

14:15 – 15:00  Pížová, Lívia, Mgr.:

                        Možnosti canisterapie pri práci s klientmi s Detskou mozgovou obrnou.

 

15:00 - 15:45  Mgr. et. Mgr. Martina Michalková – Canisterapia v školských zariadeniach

 

15:45 - 16:00  Caffebreak

 

16:00 - 16:45  Kvašňáková, Lenka, Mgr., PhD.:

                        Prístup plánovania zameraného na človeka v kontexte využívania

                        aktivít a terapie s asistenciou psov.

 

16:45 - 17:30  Bosá, Monika, Doc. Mgr., PhD.:

                        Terapeut - klient - zviera: otazky moci v procese canisterapie.


17:30 - 18:00  Diskusia, poďakovanie, ukončenie