Školenie terapeutických tímovŠkolenie pre psovodovVýcvik terapeutických psovNáborZáverečná skúškaCT VíkendSprávne poplatky CanisterapiaPrihláška CT tímu do klubuKalendár

Správne poplatky Canisterapia

Správne poplatky

Kynologický klub DOGGIE

Organizačná zložka Canisterapia

p.č. Názov Správny poplatok pre člena
1 Členský poplatok na 1 rok 35
1 Členský poplatok na 1/2 roka 20
2

Členský poplatok pre terapeuta

ktorý odrobil v minulom roku

aspoň 10 intervencí canisterapie

0
3 Zápisné 15
4 Kurz výcviku nového terapeutického psa - 3 mesiace 120
5 Školenie pre psovodov - člen/nečlen 0/30
6

Skúška terapeutického psa

v cene kurzu
7 Opakovanie Skúšky terapeutického psa pre neúspech, alebo Skúška terapeutického psa v inom ako riadnom termíne 30
8 Každoročné preskúšanie terapeutického psa - do 10 intervencí za rok/nad 10 intervencí za rok vrátane 30/0
9 Vystavenie duplikátu certifikátu 20