Školenie terapeutických tímovŠkolenie pre psovodovVýcvik terapeutických psovNáborZáverečná skúškaCT VíkendSprávne poplatky CanisterapiaPrihláška CT tímu do klubuKalendár

Správne poplatky Canisterapia

Správne poplatky

Kynologický klub DOGGIE

Organizačná zložka Canisterapia


Služba

Cena pre člena KK

Cena pre verejnosť

Členský poplatok do KK

40

-

Zápisný poplatok

-

20

Úvodný kurz CT tímu so skúškou psa

140

280

Úvodný kurz iba psovod

60

120

Obnovenie certifikátu

0

40

Školenie s odborníkom (2 hod.)

40

80

Supervízia (1 hod.)

20

45

Ciele a postupy (1 klient/skupina)

30

60

Kurz Absolvent vo VŠ DOGGIE (1 rok)

0

230

Vypracovanie zmluvných podkladov pre canisterapiu

0

40

Konzultácie

20

45

Samostatná skúška psa v individuálnom termíne

30

60

Vystavenie duplikátu certifikátu

20

20

Tričko/postroj pre psa

20

20