KonferenciaProgram konferencieCiele konferencieOrganizátori a partneriVedecký a organizačný výborDôležité termínyUbytovanie a platbyPrihláškaPokyny pre autorovKontaktyKonferencia 2013Konferencia 2012

Ubytovanie a platby

Ubytovanie

Ubytovanie a stravu si každý účastník hradí samostatne.

Konferenčný príspevok

Konferenčný poplatok: 30 Eur – poplatok za pasívnu účasť na konferencii, caffebreaky, zborník abstraktov pri registrácií a zborník na CD poštou po vydaní.

 

Konferenčný poplatok: 25 Eur – poplatok pre študentov, ktorí sa preukážu platnou ISIC kartou, učiteľov, ktorí sa preukážu platnou ITIC kartou, ZŤP , zahŕňa účasť na konferencii, caffebreaky, zborník abstraktov pri registrácií a zborník na CD poštou po vydaní.

 

Aktívni účastníci neplatia konferenčný poplatok.

Pokyny pre realizáciu platby

VS: 26092015 – !!!variabilný symbol je povinný údaj !!!
Do správy pre príjemcu prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka.

 

Platbu je možné uskutočniť prevodom na účet, vkladom na účet, alebo poštovou poukážkou, najneskôr do 20.9.2015.

 

Zahraniční účastníci majú možnosť platby pri prezentácií v EUR, alebo CZK (Podľa aktuálneho kurzu na nbs.sk).

Pre tuzemské platby:

Banka: VÚB

Číslo účtu: SK39 0200 0000 0028 7431 5758


Pre zahraničné platby:
IBAN: SK39 0200 0000 0028 7431 5758
SWIFT: SUBASKBX
Adresa peňažného ústavu: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

Úplná adresa príjemcu:
DOGGIE s.r.o.

H. Meličkovej 9

84105 Bratislava

Pri registrácií požadujeme predloženie dokladu o zaplatení (úhrade) konferenčného poplatku.