KonferenciaProgram konferencieCiele konferencieOrganizátori a partneriVedecký a organizačný výborDôležité termínyUbytovanie a platbyPrihláškaPokyny pre autorovKontaktyKonferencia 2013Konferencia 2012

Vedecký a organizačný výbor

Vedecký výbor

Prof. Dr. Beáta Balogová, PhD.

Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD.

Doc. PhDr. Ľuba Končeková, PhD.

Doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.

PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

Mgr. Jaroslava Bicková, PhD.


Garantky konferencie

Prof. Dr. Beáta Balogová, PhD.

PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

Mgr. Jaroslava Bicková, PhD.


Organizačný výbor

PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
Mgr. Jaroslava Bicková, PhD.
Mgr. Juraj Ferko

Mgr. Lenka Ferková, PhD.