Literatúra

Zoznam literatúry pripravujeme

Voľne dostupná literatúra

Galajdová a kol.

Veleminský a kol.

Internetové zdroje

www.zmyselzivota.sk

www.klub.doggie.sk

www.unipo.sk

Zahraničná literatúra

Delta Society

Zborníky

Zborníky z konferencii