Podpora

V tejto časti pripravujeme podporu pre terapeutické tímy, ale aj pre poberateľov canisterapie.

Nájdete tu podklady pre zmluvné vzťahy, metodické postupy na výkon canisterapie, články, ale aj informácie o supervízoroch, hygienické štandardy, či dokonca stručné charakteristiky diagnóz, odskúšané pomôcky atď…