Na čo sme použili vaše 2%

Vaše dve percentá z predchádzajúcich období sme použili na nasledovné:

za rok 2021

 • Zúčastnili sme sa na dňoch Petržalky
 • S Canisterapeutickými psami sme sa aktívne podielali na viacerých detských letných táboroch
 • Kosenie, čistenie, oprava dier v plotoch, oprava pokazených bránok a kľučiek vo všetkých areáloch, ktoré máme v správe
 • Začali sme realizáciu nového areálu v Bratislavskej Rači
 • Spustili sme prípravné procesy na nový areál v Novom meste nad Váhom – Realizácia by mala byť do 2023
 • Podielame sa na projekte nového výbehu pre psov v Bratislavskej Dúbravke – Realizácia by mala byť do 2023

za rok 2020

 • Výmena spevňujúcich kobercov vo všetkých psích parkoch
 • Nákup novej techniky na údržbu areálov
 • Prerobenie webstránky Kynologického klubu DOGGIE
 • Príprava podkladov pre pripravovaný psí areál v Bratislavskej rači, ktorého realizácia by mala byť 2022
 • Kosenie, čistenie, oprava dier v plotoch, oprava pokazených bránok a kľučiek
 • Vyškolenie nového inštruktora na Canisterapiu
 • Podpora canisterapie na Slovensku
 • Príprava tlačových podkladov pre novú brožúru pre psíčkarov, vydanie 2022

za rok 2019

 • Sme sa pre administratívnu chybu nedostali medzi prijímateľov 2%

za rok 2018

 • Vybudovanie nových prekážok v Psom parku Petržalka
 • Doprava betónových skruží do Psieho parku Petržalka
 • Okobercovanie lavičiek a prekážok
 • Kosenie, čistenie, oprava dier v plotoch, oprava pokazených bránok a kľučiek
 • Nové oplachtovanie v Psom parku Podunajské Biskupice
 • Nové info tabule
 • Opakovane sme zorganizovali Deň detí v Psom Parku Petržalka
 • Vyškolenie nového inštruktora na Canisterapiu
 • Z 2 percent sme financovali supervízie canisterapie v:
  • Detský domov Studienka
  • Dom Rafael
 • Podpora canisterapie na Slovensku

za rok 2017

Za rok 2017 sme sa pre administratívnu chybu nedostali do zoznamu prijímateľov.

Napriek tomu sme pomohli:

 • Vybudovať vodovodnú prípojku v Psom Parku Petržalka
 • Kompletne sme natreli prekážky a lavičky v oboch psích parkoch
 • Opravili sme množstvo dier v oplotení
 • Kúpili sme novú techniku na údržbu Psích parkov
 • Alokovali sme rozpočet na budovanie nových prekážok a rekultiváciu trávnika pre jar 2019 v Psom Parku Petržalka

za rok 2016

 • Pomohli sme vybudovať Psí Park Podunajské Biskupice
 • Vyškolenie 18 terapeutických tímov – dofinancovali sme vybavenie, dopravu a prezentačnú techniku
 • Opakovane sme zorganizovali Deň detí v Psom Parku Petržalka
 • Nakúpili sme ceny pre víťazov pretekov pri príležitosti otvorenia Psieho Parku Podunajské Biskupice
 • Canisterapeutický deň v detskom domove v Petržalke
 • Z 2 percent sme financovali supervízie canisterapie v:
  • Detský domov Studienka
  • Škôlka F84 – pre deti s poruchou autistického spektra
  • Detský domov Nitra
  • Zariadenie pre seniorov Jablonove – Seniorville

za rok 2015

 • Kopec na hrabanie pre psov v Psom Parku Petržalka
 • Obnovenie, maľovanie prekážok v Psom Parku Petržalka
 • Kosenie, čistenie, oprava dier v plotoch, oprava pokazených bránok
 • Kobercový povrch na výbeh pre malých psov – cvičisko
 • Podpora canisterapie v detskom domove v Bratislave
 • Výcvik 5 nových terapeutických psov
 • Dotácia akcie Deň detí v Psom Parku
 • Príprava podkladov na budovanie nových psích parkov v m.č. Rača, Karlova Ves, Podunajské Biskupice, Vrakuňa

za rok 2014

 • Nákup prekážok na cvičisko v Bratislave Petržalke
 • Výroba prekážok do psieho parku – kovová kladina a skočky
 • Dotácia Konferencie o Canisterapii

za rok 2013

Dotácia Konferencie o Canisterapii

za rok 2012

Nákup pomôcok na výcvik terapeutických psov