O nás

Naša hlavná myšlienka je “Pomáhať psom a pomáhať so psami”

Pomáhame psom budovaním areálov pre bezpečné aktivity ľudí so psami, školením profesionálnych inštruktorov výcviku poslušnosti psov.

Týmito areálmi sú psie parky a cvičiská pre psíčkarov, ktoré sú dostupné verejnosti a hlavne sú kvalitne vybavené a bezplatné. Našou víziou je aby mohol každý psíčkar žijúci v mestskom prostredí tráviť čas so svojim psom bez strachu z toho, že pes skočí pod auto, prípadne, že sa dostane do konfliktu s poľovníkom, alebo infekčnou zverou. Viac info o psích parkoch nájdete TU.

Inštruktori, ktorý prejdú našim školením a úspešne zložia záverečné skúšky sú pripravení najmä na výcvik poslušnosti mestských psov, no aj na poskytnutie prvej pomoci, zodpovedanie otázok spojených s chovom, výchovou, či stravovaním psov. Inštruktori sa na školení aktívne učia využívať metodiku pozitívneho podmieňovania, motivácie a taktiež ako naučiť ľudí komunikovať so svojimi psami a viesť so svojim psom dialóg v ktorom má čo povedať aj pes. Všetciinštruktori, ktorí úspešne zložia skúšky dostávajú certifikáciu a ročnú licenciu a sú uvedení v zozname inštruktorov na našej webstránke aj s kontaktnými údajmi. Zoznam inštruktorov a ďalšie informácie nájete TU.

Pomáhame so psami ľuďom, ktorí sú znevýhodnení. Pomocou špeciálne pripravených terapeutických tímov sa snažíme zlepšiť im život po psychickej, fyzickej, ale aj sociálnej stránke. Tieto aktivity poznáme pod pojmom Canisterapia. Kynologický klub DOGGIE zastrešuje canisterapeutické tímy na celom Slovensku, podporuje ich teoreticky, prakticky, supervíziou, ale aj administratívne.

Klub je rozdelený na dve organizačné zložky.

Organizačná zložka Canisterapia zastrešuje školenia psovodov Canisterapie, výcvikovú prípravu terapeutických psov, organizovanie konferencí, seminárov, školení a podujatí v oblasti Canisterapie. OZ Canisterapia zároveň zabezpečuje kompletnú podporu terapeutickým tímom na území Slovenskej Republiky. Ďalšie informácie nájdete TU.

Organizačná zložka Inštruktori zastrešuje prípravu, školenie, skúšanie a certifikáciu inštruktorov výcviku poslušnosti mestských psov. Okrem toho poskytuje inštruktorom podporu po formálnej, konzultačnej, ale aj technickej stránke výkonu povolania inštruktora. OZ Inštruktori zároveň vedie online databázu certifikovaných inštruktorov, propaguje rozvoj metód pozitívneho podmieňovania a organizuje konferencie, semináre, školenia a podujatia v oblasti výcviku psov. Ďalšie informácie nájdete TU.

Naše aktivity neustále inovujeme a snažíme sa zlepšovať.