Lektori klubu

Mgr. Juraj Ferko

Zakladateľ Výcvikovej školy DOGGIE a Kynologického klubu DOGGIE. Kynológií sa venuje od roku 1999. Juraj je tvárou DOGGIE pre média, publikuje v oblasti kynológie a canisterapie v odborných a záujmových periodikách. Organizuje vedecké konferencie o canisterapii. Zameriava sa na riešenie problémového správania psov.

Kynologické vzdelanie

  • Certifikát ProblemDog-Coach – DogCoaching Academy Rakúsko
  • Seminár Sophia Yin – Low stress handling
  • Seminár Tobias Oleynik NEPOPO 1 a 2
  • Seminár František Šusta 1, 2, 3
  • Konferencie a semináre Canisterapia
  • Poradca chovu pre vodné španiele na Slovensku

Externí lektori

PhDr. František Šusta

www.zaobzor-os.cz

Mgr. et Mgr. Martina Michalková

www.zmyselzivota.sk

PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

www.unipo.sk