Organizačná zložka Canisterapia

Organizačná zložka Canisterapia je súčasťou Kynologického klubu DOGGIE (Ďalej len CA KKD)

CA KKD združuje záujemcov o canisterapiu, výkon canisterapie, lektorov, supervízorov, iných odborníkov a záujemcov z tejto oblasti.

CA KKD zastrešuje školenia psovodov Canisterapie, výcvikovú prípravu terapeutických psov, organizovanie konferencí, seminárov, školení a podujatí v oblasti Canisterapie. CA KKD zároveň zabezpečuje kompletnú podporu terapeutickým tímom na území Slovenskej Republiky.

Viac o CA KKD nájdete v sekcii Školnie CT tímov.