Kontakty

Sídlo občianskeho združenia

Kynologický klub DOGGIE
Pod Vinicami 21
811 02 Bratislava
IČO 42 255 147

E-mail

doggie@doggie.sk

Telefón

+421 902 244 244

Bankový účet

Banka: Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu: 5017125347/0900
IBAN: SK34 0900 0000 0050 1712 5347

Štatutár

Mgr. Juraj Ferko

Ochranná registračná známka

Logo DOGGIE®, ako aj názov spoločnosti a kynologického klubu je chránené ochrannou registračnou známkou Úradu priemyselného vlastníctva SR a akékoľvek použitie bez písomného súhlasu Doggie s.r.o. je trestné a budú z neho vyvodené dôsledky.