Vedenie klubu

Predseda

Mgr. Juraj Ferko

Kontrolór

Ing. Mária Potočárová

Výkonný výbor

Mgr. Juraj Ferko – predseda

Mgr. Lenka Ferková, PhD. – člen výboru bez funkcie

Štatutár

Mgr. Juraj Ferko – predseda